nieuw

VORMINGSAANBOD
EQUICANIS - NAJAAR 2019

Werken met mens en paard:
een verdieping van de triade

Veerle Maes en Luc Peeters

Werken met mens en paard in therapie of hulpverlening is werken in de triade mens – paard - procesbegeleider, waarin elk zijn eigen rol heeft.

In deze driehoek wordt er een experiëntiële ruimte gecreëerd voor creatieve co-creatie. De therapeut/hulpverlener is procesbegeleider en heeft er belang bij zijn mogelijkheden in het werken met deze 3 hoeken van de triade te (blijven) ontwikkelen.

Deze 3-daagse vorming belicht deze driehoek vanuit de verschillende hoeken: therapeut - paard - mens. 

Experiëntiële therapie met mens en paard - Lichaamstaal bij het werken met mens en paard - Rollen van het paard bij het werken met mens en paard

Doelgroep
Hulpverleners en/of paardenmensen, die nieuwsgierig zijn naar het werken met de driehoek mens en paard. Equi-hippotherapeuten of coaches, die één- of meerdere aspecten van deze driehoek willen verdiepen en willen oefenen hiermee. Mensen die assisteren bij hippotherapiesessies kunnen inzicht verwerven in het proces waarvan ze deel uitmaken.

Data
Maa. 28, din. 29 en woe. 30 oktober 2019 van 9.30 – 17.00
Vrij. 06 december 2019 van 9.30-16.00: integratie en intervisie van de 3 vorige vormingsdagen

Locatie
Centrum Molenmoes, Zaal Coppens, Klein Vlasselaar 14, 3111 Wezemaal

Deelname in de onkosten
135 €/dag, 415 €/4-daagse, broodmaaltijd en dranken inbegrepen

Inschrijven
centrummolenmoes@wissel.be


Opmerking

Voor mensen zonder basiskennis of ervaring adviseren we om ook de vorming ethologie te volgen van Marc Pierard, die aan deze 3-daagse vooraf gaat. We gaan immers ook oefenen met de paarden. 

Deze 3-daagse is het meest zinvol als geheel, maar kan ook in aparte dagen gevolgd worden. De deelnemers die de 3 dagen volgen krijgen voorrang en kunnen ook de intervisie dag volgen nadien.

De bijdrage die betaald wordt maakt onze werking met kwetsbare gezinnen en vrijwilligers mee mogelijk. We werken zowel binnen als buiten, gelieve gemakkelijke kledij voor alle omstandigheden te voorzien en stevig schoeisel dat tegen modder kan.

Onze lesgevers

Veerle Maes

Ervaringsgericht procesbegeleider (Outward Bound), Equine assisted therapist (UCL), gestalttherapeute i.o. (IVC), werkt als projectleider van EquiCanis, een project van De Wissel vzw. Deze voorziening binnen Bijzondere Jeugdzorg is gespecialiseerd in het ontwikkelen van eigen kracht van jongeren en hun omgeving, bruggen bouwen in de samenleving. Als therapeute ondersteunt ze het proces tussen mens en paard, waarin uitgenodigd wordt verbinding te maken met zichzelf, het paard en de wereld. Daarnaast werkt zij als psychotherapeute bij Pasas psychotherapie en coaching.

Luk Peeters

Gestalt- en Clientgericht psychotherapeut met specialisaties in existentiële- en groepstherapie en in Adventure therapy. Hij werkt als zelfstandig procesbegeleider met een grote variëteit van teams en is als opleider verbonden aan Focus On Emotion, het vroegere FMS. Daar is hij staflid van de EFT opleiding en van een specialisatieopleiding in Groepstherapie. Hij is ook medevoorzitter van de Adventure Therapy International Committee, presenteerde op verschillende internationale conferenties en is auteur van een aantal artikels in bovengenoemde vakgebieden. Hij kan bereikt worden op luk@lukpeeters.be

Marc Pierard

Prof Ethologie in Hartpury University in UK, een universiteit die gespecialiseerd is in beheer, training en welzijn van dieren, vnl paarden. Hij is van oorsprong Belg en bezoekt in september zijn thuisland. Marc is lang vrijwillig medewerker geweest in EquiCanis en zet zich graag in om de beschikbare wetenschappelijke kennis rond gedrag, training en welzijn van paarden ruimer bekend te maken en de toepassing ervan in de dagelijkse praktijk te bevorderen.