EEN ONTMOETINGSPLEK IN BEWEGING

Samen met partners weeft De Wissel vzw hier een lerend netwerk rond de meest kwetsbare jongeren onder ons. 

Er is tijd en ruimte om tot rust te komen, te ervaren en te ontmoeten. 

Elke dag opnieuw werken we aan een veerkrachtige samenleving waarin iedereen uniek mag zijn.


Lees meer >>
IN DE UITDAGING

Stretch-It

Grenzen verleggen, de uitdaging, is een belangrijk thema binnen Stretch-it. Het heeft zijn naam niet voor niets ontleend aan het model comfort/stretch/panic zone. We gaan op zoek naar datgene wat jou triggert, datgene dat je uit je comfortabele zone brengt. Het hoeft niet altijd spectaculair in de hoogte te zijn. Belangrijk is dat je kiest voor de uitdaging en dat vraagt natuurlijk altijd een inspanning.

Meer >>

StretchIt
Schoolvervangend en participatief

Rizsas

Rizsas probeert op een heel eigen manier een omgeving te creëren waarin de jongeren uitgenodigd en gestimuleerd worden om vanuit hun eigen interesses en vaardigheden deel te nemen aan een ruim aanbod van ateliers, zonder verplichtingen. Elke jongere in Rizsas kiest haar of zijn tempo en krijgt de tijd en de ruimte om een eigen weg te zoeken en te groeien.

Meer >>

ervaringsgericht met paarden

EquiCanis

We bieden mensen, in de eerste plaats kwetsbare jongeren, de kans om onder begeleiding de ontmoeting aan te gaan met paarden en honden. Via een paardenatelier, hondenatelier, hippotherapie wordt er contact gemaakt tussen mens en dier.

Meer >>

Met dank aan