ACTIVITEIT MENS OMGEVING

over centrum molenmoes

Centrum Molenmoes is een initiatief - vanuit De Wissel vzw met diverse partners - om een netwerk te bouwen met en rond de meest kwetsbare jongeren onder ons. 

Vanuit zingeving en pure passie wordt getracht een gezonde bodem te voorzien waarin ieder die zich geprikkeld voelt kan ontkiemen, wortelen, vertakken en bloeien. Centrum Molenmoes wil tijd en ruimte geven om tot rust te komen, te ervaren en te ontmoeten.

Via een derde element zoals de tuin, paarden, touwenparcours, koken, muziek, crea en sport nodigt het Centrum uit om te ontmoeten, te onderzoeken en te verbinden met zichzelf, de ander en de omgeving.

Dit alles vanuit een respectvolle basishouding die zich vertaalt in de zorg voor het geheel, het geloof in de eigen kracht van iedereen en het waarderen van diversiteit.

Centrum Molenmoes is een wisselwerking van activiteit, mens en omgeving waarin samenleven, beleven en de wereld centraal staan. Het is een zoektocht naar de balansen tussen vrijheid en grenzen, collectief en individu, openheid en intimiteit, binnen en buiten, structuur en chaos.

Vanuit dagelijkse zorg wordt vorm gegeven aan de ontwikkeling van het domein, de verschillende projecten, de mensen en de kwetsbare jongeren in het bijzonder. Centrum Molenmoes beoogt een veerkrachtige samenleving waar elkeen uniek mag zijn.

CONTACTEER ONS