INFO EN INSCHRIJVEN

VORMINGSAANBOD
EQUICANIS - NAJAAR 2019


Maandag 28 oktober 2019
van 9.00 tot 17.00

Experiëntiëel begeleiden/therapie met mens en paard

LUK PEETERS EN VEERLE MAES


In EquiCanis kozen we uitdrukkelijk voor een experiëntiële benadering van ons werk met mens en paard. We werken vanuit het nu, fenomenologisch, met aandacht voor de hele situatie, met experimenten, met onze eigen inbreng in de relatie als begeleider/therapeut ... Maar wat houdt dit dan in? Wat zijn basisprincipes, voorwaarden om vanuit deze invalshoek een therapeutische ruimte te creëren en het proces te begeleiden. En hoe geven we dit vorm met onze viervoetige partners. Samen met Luk Peeters, die expertise opbouwde in zowel de meer klassieke experiëntiële psychotherapievormen als in Adventure Therapy, maken we een vertaling naar het werken met paard en mens.

DINSDAG 29 OKTOBER 2019
VAN 9.00 TOT 17.00

Lichaamstaal bij het werken met mens en paard

VEERLE MAES

In het werken met mens en paard speelt onze lichaamstaal een grote rol. Sterker nog, we werken voornamelijk in een lichamelijke trialoog. Paarden zijn fantastische non-verbale interactiepartners. In deze vorming exploreren we onze eigen non-verbale interactiepatronen, en ontdekken we een heel vocabularium via ademhaling, verankering, spiertonus, lichaamshouding, bewegingskwaliteiten,...

We worden ons bewust van ons lichaam in de interactie met anderen en kijken naar de reacties die dat oproept bij de ander, mens of paard. Deze vorming is interessant voor mensen die met paarden en mensen werken of die hun eigen non-verbale communicatie en ruimere mogelijkheden willen ontdekken.

Gemakkelijke kledij voor binnen en buiten en een matje meebrengen.

Woensdag 30 OKTOBER 2019
VAN 9.00 TOT 17.00

Rollen van het paard bij het werken met mens en paard

VEERLE MAES

Hoe kan het paard vanuit zijn eigenheid een meerwaarde bieden in het werken met mensen? Welke rol kan het paard in zo’n proces spelen? Deze dag gaan we deze rollen verkennen, het paard in al zijn dimensies als partner in EAA belichten, vertrekkend van zijn eigenheid, verkennend welke mogelijkheden dit biedt in het werken met mens en paard. We baseren ons op een studie van Gwenola Herbette en Patrick Guilmot in het kader van een onderzoek naar de meerwaarde van paarden bij een programma MBSR Mindfullness. Hun bevindigen bleken ook bruikbaar in het werken met mensen, geassisteerd door paarden. We vullen deze aan met bevindingen uit onze eigen praktijk, die steeds in beweging is.

Vrijdag 6 december 2019 
VAN 9.00 TOT 17.00

Intervisiedag voor deelnemers aan de triade werken met mens en paard

VEERLE MAES


Deze dag is gewijd aan integratie van de drie vormingen van de triade werken met mens en paard. De bedoeling is om alle factoren samen te brengen, te oefenen met elkaar. Daarnaast is er ruimte voor vragen uit de praktijk, intervisie, uitwisseling.