gewoon zijn, samen doen

MET DE BUURT

Centrum Molenmoes heeft het werken met de omgeving altijd belangrijk gevonden. We zien ons centrum als een veerkrachtig web die de samenleving weerspiegelt. Meewerken aan een warme samenleving is een van de basispijlers binnen De wissel vzw.

We zien dit als een win win waar de buurt kan gebruik maken van de plek en er een hecht buurtnetwerk kan bestaan en tegelijkertijd onze activiteit voor de jongeren en gezinnen die we begeleiden ook ruimer zal worden.

We krijgen op dit moment een aantal jongeren uit de buurt over de vloer en merken dat wij ook iets kunnen betekenen voor deze gezinnen tijdens de vrije tijd.


We dromen van een buurtcompagnie.
Een plek waar iedereen kan zijn, ontdekken en beleven ongeacht hun achtergrond, leeftijd of afkomst.Het is een kans voor hen om te groeien in een hecht buurtnetwerk en er zelfs een stukje verantwoordelijkheid in op te nemen. Ondersteuning aan deze doelgroep stopt immers niet na de schooluren. Doch we willen vooral de focus zeer ruim houden en diverse mensen uit de buurt erin betrekken. Onze motivatie is tevens ons geloof in een diverse maatschappij waar ouderen, jongeren, gezinnen in hun uniek zijn een plek kunnen vinden.

Op dit moment hebben we een mooi voorbeeld van een oude dame uit een zorgcentrum die wekelijks bij ons komt zitten om kruiswoordraadsels over te schrijven. Ze mag hier gewoon zijn en maakt deel uit van het geheel. . Een gezin schakelde ons al eens in voor een verjaardagsfeestje op het touwenparcours. Veel van onze vrijwilligers zijn mensen uit de nabije omgeving.

En zo begon de droom van de buurtcompagnie. Een plek waar iedereen kan zijn, ontdekken en beleven ongeacht hun achtergrond, leeftijd of afkomst. Een project waar vrijetijdsbesteding vorm krijgt voor en door de buurt samen met kwetsbare doelgroepen.

De eerste brainstorm is begonnen: Een kamp – kinderactiviteiten – ontmoetingsplek – peuterspeelpunt – speelweek – een tas koffie en een gezellige babbel – beetje keuvelen in de tuin -…

Meer volgt ….

Contacteer ons